Registro de proveedores

Registro proveedores

Amb la finalitat d’implementar els compromisos amb els seus proveïdors, SUEZ Water Spain disposa d’un procés de registre de proveïdors, gestionat per l’empresa externa Achilles, en el qual podran registrar-se totes les empreses que estiguen interessades en ser proveïdors de SUEZ Water Spain.

Per a formalitzar el procés de registre, se seguiran els passos següents:

  • S’emplenarà el formulari de registre bàsic.
  • S’analitzaran i es confirmaran les dades aportades pels proveïdors per al desenvolupament de la seua activitat al servici de SUEZ Water Spain, i, si és procedent, es formalitzarà el registre del proveïdor.
  • En cas que no se supere el procés de registre, SUEZ Water Spain podrà sol·licitar un pla de millora i accions correctores a fi d’esmenar les desviacions detectades.
  • El proveïdor haurà d’actualitzar anualment les dades introduïdes en este registre. Per a fer-ho, haurà d’accedir a Modificar/actualitzar dades.

SUEZ Water Spain utilitza este registre de proveïdors com a referent en les contractacions que duu a terme per a poder assegurar el compliment dels compromisos anunciats.

El registre de contractistes RePro és el sistema de classificació adoptat per SUEZ Water Spain, SL, per la qual cosa els proveïdors que vulguen participar en un procés de licitació en què la convocatòria es faça per mitjà d’un anunci sobre l’existència d’un sistema de classificació, de conformitat amb l’article 31 de la Llei 31/2007, hauran d’estar inscrits en l’epígraf o epígrafs corresponents del RePro, en la modalitat de registre “RePro Standard” (registre estés). Esta inscripció es pot fer per mitjà de l’enllaç següent:  http://www.reprobd.com/reproregistrationform/Default.aspx?Lng=es

El proveïdor no podrà utilitzar la marca SUEZ amb cap finalitat publicitària ni comercial sense l’autorització expressa de SUEZ Water Spain.

 

 

COMPROMISOS DE SUEZ WATER SPAIN

 

SUEZ Water Spain és un grup altament compromés amb la millora de la qualitat de vida de les persones i la generació de valor per a tots els seus grups d’interés, com queda establit explícitament en la seua missió. En este sentit, SUEZ Water Spain considera que cal tindre en compte les sensibilitats del seu entorn, i amb esta finalitat ha identificat els seus grups d’interés, amb els quals s’ha compromés, i desenvolupa actuacions enfocades a la millora contínua.

Concretament, SUEZ Water Spain ha establit els següents compromisos respecte als seus proveïdors:

  • Establir relacions basades en els principis d’integritat i honestedat.
  • Promoure la transparència en les relacions i mantindre criteris objectius de selecció.
  • Fomentar les pràctiques de sostenibilitat en este col·lectiu.

 

Descarregar PDF: Política de gestió integrada
Descarregar PDF: Política de compres
Descarregar PDF: Requisits i bones pràctiques aplicables als proveïdors