Captació

Editor de continguts

L'origen de l'aigua potable

La captació és el procés d'obtenció de l'aigua de la font natural. Les fonts naturals més habituals són les aigües subterrànies (pous) i les aigües superficials (rius i llacs).

L'aigua que es distribueix al municipi de Sant Pere de Ribes procedeix de diversos pous del municipi, però majoritàriament del riu Llobregat.