Dades significatives

Dades significatives

A Aigües de Sant Pere de Ribes gestionem la teva aigua
 

A Aigües de Sant Pere de Ribes distribuïm més de 2 milions de metres cúbics anualment a una població de més de 29.000 persones.
L'equip humà compta amb la tecnologia més avançada i realitza una gestió adequada del coneixement per tal de donar resposta i adaptar-se a les necessitats de tots els nostres clients així com per dur a terme un ús sostenible dels recursos d'aigua disponibles.

 • Magnituds rellevants del 2018

  Magnitud  Valor
  Nº d'abonats 12.688
  Nº d'habitants 29.842
  Nº d'oficines d'atenció al client 2
  Km de xarxa d'aigua potable 157 km
  m3 d'aigua subministrada 2.586.716 m3
  Estacions de bombament d'aigua potable 3
  Nº de dipòsits en explotació 4
  Capacitat total dels dipòsits 5.200 m3
  Nº de pous en explotació 1