Transport i emmagatzematge

Editor de continguts

Transport i emmagatzematge de l'aigua

L'aigua arriba als dipòsits d'emmagatzemament mitjançant una xarxa de canonades de 1250 mm, i s'emmagatzema i distribueix per tot el municipi a través de 3 preses Abrera1, Abrera2 i Abrera3.