Editor de continguts

Convocatòria de junta general ordinaria d'accionistes

L'Administrador Únic ha decidit convocar Junta General Ordinària d'Accionistes el pròxim dia 28 de juny de 2018, a les 10.00 hores. En primera convocatòria i en el seu cas, en segona, el dia següent en el mateix lloc i a la mateixa hora.

Ordre del dia