Editor de continguts

Convocatòria de la junta general extraordinària d'accionistes

L'Administrador Únic ha decidit convocar Junta General Extraordinària d'Accionistes, que se celebrarà al domicili social, a Sant Pere de Ribes, el pròxim dia 22 de febrer de 2018, a les 10.00 hores, en primera convocatòria i en el seu cas, en segona, el dia següent en el mateix lloc i a la mateixa hora.

Ordre del dia