Editor de continguts

Convocatòria de la junta general ordinària d'accionistes 2019

L’Administrador Únic ha decidit convocar Junta General Ordinària d’Accionistes, que se celebrarà al domicili social, a Sant Pere de Ribes, carrer Torreta, número 29, local esquerra, el pròxim dia 25 de juny de 2019, a les 10:00 hores, en primera convocatòria i en el seu cas, en segona, el dia següent en el mateix lloc i a la mateixa hora, per a deliberar sobre el següent:

Ordre del dia