Editor de continguts

Convocatòria de la junta general ordinària d'accionistes

L'Administrador Únic ha decidit convocar Junta General Ordinària d'Accionistes, que se celebrarà al domicili social, a Sant Pere de Ribes, el pròxim dia 27 de juny de 2017, a les 9.00 hores, en primera convocatòria i en el seu cas, en segona, el dia següent en el mateix lloc i a la mateixa hora.

Ordre del dia